Wereld Anti Tabak Dag:  31 mei 2018

Jaarlijks wordt de Wereld Anti Tabak-dag in de kijker gezet:  dit jaar, op 31 mei, ligt de focus op de effecten van tabak op de cardiovasculaire gezondheid.  Tabak is immers één van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen (CDA).

Merkwaardig genoeg, en ondanks deze wel bekende feiten,  negeert een groot deel van de bevolking roken als zijnde één van de hoofdoorzaken van CDA, maar is geneigd roken meestal enkel aan longaandoeningen te relateren. CDA ‘s vormen, na hoge bloeddruk, doodsoorzaak nummer twee ten gevolge van hart- en vaatziekten.

 

Enkele cijfers

Volgens de World Health Organization sterven wereldwijd 7 miljoen mensen elk jaar aan de gevolgen van tabaksgebruik, waarvan zo’n 900000 niet-rokers aan de gevolgen van tweedehandsrook.

Het blijven herhalen, middels media campagnes, gezondheidspublicaties, doktersadviezen, van de effecten van roken op de algehele gezondheid is een must :  mede hierdoor zien we immers een licht dalende trend in rookprevalentie bij volwassenen.

Volgens het Trimbos Instituut in Nederland is  het percentage volwassen (+18j) rokers  gedaald van bijna 26% in 2014 naar bijna 23% in 2017

Van deze percentages zijn er nog steeds meer mannelijke dan vrouwelijke rokers.  De grootste groep sporadische rokers ligt in de leeftijdsgroep van 18-25j, terwijl de grootste groep dagelijkse rokers (zo’n 20% van de rokers) gemiddeld tussen 30 en 65 jaar oud is.  Post midlife leeftijd (50-60j) is er dan weer een lichte stijging te zien.  Uit cijfers gerelateerd aan het opleidingsniveau blijkt dat het aantal rokers beduidend afneemt onder hoogopgeleiden.

80% van de rokers wereldwijd behore tot de lagere- en gemiddelde -inkomstengroepen.

Stoppen met roken:  een moeizaam traject

Het hoeft bijna geen betoog meer dat stoppen met roken bijdraagt aan een gezonder hart-en bloedvatenstelsel, een betere levenskwaliteit, een betere gemoedstoestand, betere kans op survivorship, een langer leven, enz… een rookvrij leven biedt enkel voordelen. Toch blijft stoppen met roken een enorme challenge voor de grootste meerderheid van de rokers.

Roken houdt niet alleen een fysische verslaving in, maar evenzeer een emotionele,  psychologische verslaving.  Zo wordt het bijvoorbeeld twijfelachtig erin te slagen als enkel naar de effecten van roken op lichamelijk vlak wordt gekeken.  Het emotionele aspect anderzijds is complex en niet vanzelfsprekend. Zowel op lichamelijk als emotioneel vlak kunnen er onprettige afkikverschijnselen optreden.  Nicotine beinvloedt immers de chemie zowel in het brein als elders in het lichaam.  Rookstopmedicatie kan hulp bieden om de zuiver fysische afkik verschijnselen te beperken, maar is lang niet altijd voldoende.

Daarbij komt nog,  dat vele rokers die een diagnose hebben gekregen bovendien in een snel neerwaarts duikende spiraal terechtkomen, vaak getriggerd door het schuldgevoel zichzelf de ziekte te hebben aangedaan, hetgeen een enorme bijkomende stress veroorzaakt die het welzijn van de patiënt extra kan belasten.  Ze komen terecht in een vicieuze cirkel die hun welzijn negatief beïnvloedt.

Tips voor de Anti Tabak Dag

Tijdens de Wereld Rookvrije dag is het wellicht nuttig hier eens extra aandacht aan te geven :  wijzen op het belang professionele hulp in te roepen bij het stoppen met roken.  Het is niet aan iedereen gegeven om op eigen houtje het roken achterwege te laten.  Er zijn vele associaties en hulpverleners, tabakologen, die over de juiste tools beschikken om hierbij op een efficiënte manier te kunnen helpen.  Zij zijn hiertoe opgeleid, begrijpen maar al te goed de problemen rond stoppen met roken,  plaatsen dingen in de juiste context, en kunnen bijdragen aan het bereiken van een beter zelfbeeld, zonder enig vingergewijs, zonder oordeel.  Het luisterend oor, de steun en het werken aan motivatie kan de kans op slagen aanzienlijk vergroten. Elke mens is uniek, en weerstaat aan challenges en moeilijkheden op zijn unieke manier.  Goed gevormde professionele steun is dan ook geen overbodige of buitensporige uitgave, het vergroot beduidend de kans op slagen en draagt bij tot een betere zelfwaardering, emotioneel welzijn en succes om het roken voorgoed achterwege te laten.

 

 

Ref.:

  • Factsheet Roken onder volwassenen: kerncijfers 2017CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut (april 2018)
  • http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en/
  • https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/guide-quitting-smoking/getting-help-with-the-mental-part-of-tobacco-addiction.html
  • https://www.healtheuropa.eu/two-new-lung-cancer-risk-factors/86180/
  • https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/06/sociale-steun-en-identificatie-met-stoppen-kunnen-rokers-helpen-te-stoppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEN