Welzijn en diabetes

Welzijn en diabetes

Welzijn en diabetes staan haaks op elkaar.  In de UK wordt elke jaar in juni de Diabetes Week in de kijker gezet.  In de US is het elk jaar in juni  Men’s Health Week. In november trekt de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) de aandacht van de aandoening met de campagne rond World Diabetes Day.

Eén op maar liefst 10 mannen krijgen te maken met diabetes.  Volgens een studie aan de Universiteit van Glasgow is er een grotere prevalentie van diabetes bij mannen dan bij vrouwen. Een vroege indicator hiervan is het ontstaan van het zgn bierbuikje bij mannen:  viscerale vetafzetting rond het middel. Een groot segment van de vrouwelijke bevolking kampt meer met de oppervlakkige vetafzetting op heupen en dijen, hetgeen volgens sommige onderzoekers één van de redenen zou kunnen zijn.  Anderzijds blijkt uit Fins onderzoek dat sterftecijfers aan hartaanvallen bij vrouwen met diabetes hoger liggen dan bij mannen met diabetes.  Het toelichten van diabetes  verdient dus de aandacht.

Enkele cijfers

In dit artikel beperken we ons tot diabetes type 2:  deze aandoening is een chronische welvaartsziekte,  sterk beïnvloed door levens-en voedingsstijl.

Diabetes type 2 is wereldwijd een enorm toenemende aandoening. In de USA alleen worden elk jaar ongeveer 1,5 miljoen nieuwe diabetes diagnoses vastgesteld. Volgens de American Diabetes Association zijn er meer dan 30 miljoen mensen, een ruime 9% van de bevolking getroffen door diabetes, waarvan bijna één derde niet of laattijdig gediagnoseerd is.  In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen gediagnostiseerd, terwijl uit een bevolkingsonderzoek in de jaren negentig is gebleken dat maar liefst een kwart van de mensen bij wie diabetes werd vastgesteld niet wist dat ze diabetes hadden.

Voor België werd vastgesteld door de Internationale Diabetes Federatie dat diabetesprevalentie wordt geschat op ca 8% van de volwassen bevolking, dus ongeveer 1 op 12 volwassenen, daarnaast is er zo’n 6% volwassenen met een gestoorde glucoseverwerking, dwz nog geen diabetes, maar met een grote kans om op relatief korte termijn diabetes te ontwikkelen.

Zowel op korte termijn als op lange termijn zorgt diabetes voor gezondheidsproblemen. Het voorkomen van type 2 diabetes is een streefdoel, en een aangepaste levensstijl heeft hiertoe veel troeven in handen.

Diabetes en de link met kanker

De conclusie van een scriptie aan de Universiteit Gent duidt op een link tussen diabetes en postmenopauzale borstkanker.

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKCN) blijkt uit een recente 2018  studie van Dennis Schrijnders (Langerhans, Zwolle) dat vrouwen met diabetes een hoger risico lopen op obesitasgerelateerde kanker dan mannen.

Volgens het diabetesfonds Nederland lopen mensen met diabetes type 2 zo’n 20 à 25% meer risico op kanker.  Met name het risico op aalvleesklierkanker (pancreaskanker) neemt toe. Dit zou deels aan de vergrijzing kunnen liggen, maar ook bij jongere mensen wordt deze trend vastgesteld.  Anderzijds is het ook zo dat tijdens uitgebreide onderzoeken in het beginstadium van diabetes ook  kanker aan het licht kan komen.

De juiste cijfers en linken zijn nog niet helemaal bekend, en de onderzoeken duren voort.

Conclusie:

Diabetes heeft ingrijpende gevolgen op de algehele gezondheidsstatus.  Dit, niet alleen door de effecten van de glucoseschommelingen, maar tevens door de medicatie.  Een gezonde en aangepaste levensstijl is de kernboodschap om de aandoening te stabiliseren en de levenskwaliteit te behouden, en een optimale gezondheidsstatus vermindert zowel de kans op het ontwikkelen van kanker, als van het behouden van een goede levenskwaliteit, zelfs na een kankerdiagnose.

Referenties:

  1. Blokstra et al., 2011
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29171078
  3. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers
  4. Schrijnders D, Hendriks SH, Kleefstra N, Vissers PAJ, Johnson JA, de Bock GH, Bilo HJG, Landman GWD: ‘Sex differences in obesity related cancer incidence in relation to type 2 diabetes diagnosis (ZODIAC-49)’. PLoS One. 2018 Jan 25;13(1):e019087
  5. nl
  6. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/061/661/RUG01-002061661_2013_0001_AC.pdf
  7. com
  8. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

 

 

 

DELEN