Stress en kanker: hoe ermee omgaan?

Stress en kanker: is er een verband?

holiday-754153_1920

Een student tijdens examens, een business man die in het verkeer vast zit – iedereen wordt met stress geconfronteerd. Soms kunnen kleine hoeveelheden stress je alert maken en je performantie doen stijgen, maar langdurige stress kan ook een schadelijk effect hebben op je gezondheid. Is er een verband tussen stress en kanker?

Wat is Stress?

Men ondervindt psychologische stress als men onder mentale, fysieke en/of emotionele druk staat. Deze druk kan verschillende vormen aannemen: het kan bijvoorbeeld werkdruk zijn die te zwaar ervaren wordt na een bepaalde periode, of spontane druk ten gevolge van ziekte of trauma’s. Stress kan de indruk geven dat men niet meer alles onder controle heeft, wat een ongemakkelijk gevoel als gevolg kan hebben en de levenskwaliteit kan doen afnemen. [1]

De fysieke impact van stress

Wanneer men gestresseerd is zal het lichaam bepaalde hormonen produceren die een invloed kunnen hebben op bloeddruk, hartslag en een afwijkend suikergehalte in het bloed. Deze signalen dienen om fysieke kracht en snelheid in geval van nood, te versterken. Chronische stress heeft een invloed op het spijsverteringsstelsel, maar kan ook een impact hebben op fertiliteit of het functioneren aan de urinewegen en zelfs leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem. Het is aangetoond dat personen blootgesteld aan langdurige stress minder goed kunnen omgaan met virale infecties, meer last hebben van hoofdpijn en depressie. [1]

Is er nu een verband tussen stress en kanker? Alhoewel soms het idee geopperd wordt dat stress kanker kan veroorzaken, is dit niet het geval, of m.a.w. dit is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Wel is aangetoond dat personen met langdurige stress vaker gedrag vertonen dat het risico op kanker kan verhogen. Bijvoorbeeld door te roken, door overmatig alcoholgebruik of door een ongezonde levensstijl en eetpatroon aan te nemen[2].

pair-949790_1920Sommige studies rond stress en kanker suggereren dat stress de groei en verspreiding van kanker kan beïnvloeden: ook hier heerst nog controverse over omwille van het feit dat hierover nog steeds geen direct verband beschreven is in de wetenschappelijke literatuur. Wel is aangetoond dat spontante stress, die ook het gevolg kan zijn van een gevoel van hopeloosheid of hulpeloosheid, indirect de mortaliteit kan beïnvloeden.

Omgaan met stress

Studies hebben aangetoond dat door een positieve attitude aan te nemen t.o.v. stress men soms beter met bepaalde symptomen kan omgaan. Sommige tips zijn hieronder opgesomd:

  • UITOEFENEN VAN MEDITATIE OF YOGA

Aangetoond is dat yoga en meditatie helpen om beter met stress om te gaan en een positieve invloed kunnen hebben op de gemoedstoestand en levenskwaliteit.

  • SPREEK MET EEN DESKUNDIGE

Een psycholoog of psychiater kan nuttige tips geven om beter met stress om te gaan.

  • SLAAP VOLDOENDE

Een gezonde nachtrust kan een positieve invloed hebben op het immuunsysteem, het geheugen en helpt om beter te focussen.

  • BEOEFEN REGELMATIG FYSIEKE ACTIVITEIT

Fysieke activiteit heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Het helpt je alert te houden, vermindert de vermoeidheid en verbetert in het algemeen het cognitief functioneren.

  • ZOEK SOCIALE ONDERSTEUNING

Ondersteunende sociale netwerken, zoals Esperity, kunnen je helpen om je verhaal te delen en je gevoel van sociaal isolement te verkleinen.

Stress en kanker: het is een moeilijk vast te leggen relatie. Maar de negatieve invloed van langdurige stress is duidelijk aangetoond. Het is dus van groot belang de signalen tijdig op te pikken en bewust te worden van de mogelijkheden om er beter mee om te gaan en het stressniveau te verminderen. Als je negatieve veranderingen ondervindt in je gemoedstoestand, slaapproblemen hebt of geen energie meer hebt kun je onder stress zijn. Zorg dat je de juiste stappen onderneemt alvorens het je gezondheid negatief beïnvloedt. [3]

Sources
  • [1] http://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/stress-fact-sheet
  • [2] http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/cancer-controversies/stress
  • [3]http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-topics/prevention-and-screening/health/stress-cancer-risk.html
DELEN