FAQ
Een klinische studie is een onderzoeksstudie met patiënten om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is en of zij werkt. Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen maar ook van niet-geneesmiddelen zoals radiotherapie of chirurgie en combinaties van verschillende behandelingen te testen. Zie Source: Anticancerfund.com voor meer info.
Als onderzoekers denken dat zij een veelbelovende behandeling hebben gevonden, behandelen zij hun patiënten er niet onmiddellijk mee. Als het een gloednieuwe behandeling is, zullen zij deze eerst in het laboratorium testen, meestal op tumorcellen. Als de resultaten in het laboratorium bemoedigend zijn, zullen zij de behandeling op dieren testen. Deze onderzoeken zijn streng gereglementeerd om onethische dierproeven te vermijden. Als de resultaten van de dierproeven bemoedigend zijn, zullen de onderzoekers samen met artsen de eerste stap zetten naar experimenteren met de nieuwe behandeling op mensen. Deze eerste stap bij mensen wordt een fase I klinische studie genoemd. Fase II en fase III klinische studies zullen volgen als de resultaten gedurende de vorige stap bemoedigend zijn. Daarom is het risico voor deelnemers in fase I groter dan in fase II, en zullen de risico’s van een fase II studie hoger zijn dan in fase III.
Soms is de geteste behandeling niet nieuw, maar verschillen de manier waarop zij wordt gegeven, de dosering of de combinatie met die van overige behandelingen. Het kan ook een behandeling zijn die al voor een bepaalde ziekte of conditie wordt gebruikt. Voordat deze echter voor een andere conditie wordt gebruikt, moet een nieuw onderzoek worden verricht om na te gaan of de behandeling veilig is en voor de nieuwe conditie werkt. Zie Source: Anticancerfund.com voor meer info.
Wat zijn de mogelijke voordelen van deelnemen aan klinische studies?
- De deelnemers hebben toegang tot een veelbelovende behandeling die elders niet beschikbaar is.
- De nieuwe behandeling kan een grotere werkzaamheid hebben dan de standaardbehandeling.
- De deelnemers zullen volgens een protocol nauwgezet door zorgverleners worden geobserveerd.
- De klinische studie is een experiment en de resultaten ervan zullen voor iedereen van nut zijn. Ofwel zullen patiënten van een nieuwe en nuttige behandeling kunnen genieten ofwel wordt voorkomen dat onderzoekers doorgaan met hun onderzoek naar een nutteloze of schadelijke behandeling. De resultaten zullen onderzoekers ook helpen om ziektes beter te begrijpen. Wat zijn de mogelijke risico’s van deelnemen aan klinische studies?
- Het is mogelijk dat de nieuwe behandeling geen toegevoegde waarde heeft.
- De nieuwe behandeling kan enkele bijwerkingen hebben, die kunnen variëren van kleine en omkeerbare bijwerkingen tot levensbedreigende bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen ook weken, maanden of zelfs jaren later opduiken en kunnen schade aan belangrijke organen, zoals hart of nier, of de ontwikkeling van een tweede ziekte inhouden.
- Bij fase III klinische studies weet u meestal niet of u de nieuwe behandeling wel of niet krijgt.
Zie Source: Anticancerfund.com voor meer info.
Uw arts stelt dit aan u voor.
Soms zullen artsen u voorstellen om aan een klinische studie deel te nemen. U hebt het recht om te aanvaarden of te weigeren zonder enige gevolgen voor de kwaliteit van uw behandeling.
U vertelt uw arts dat u hulp wilt krijgen bij het zoeken naar een klinische studie voor u.
Als uw arts geen klinische studie voorstelt, maar u wel wilt deelnemen, kunt u best uw arts vragen of er een klinische studie voor uw ziekte in de buurt van uw woonplaats of in uw land wordt geïmplementeerd. Klinische studies zijn geregistreerd en uw arts kan weten hoe hij naar klinische studies moet zoeken.
U kunt uw arts ook vragen naar de mogelijkheden voor deelname aan een klinische studie in een ander land, als er geen in uw land beschikbaar is. De mogelijkheden om dit te doen verschillen van land tot land. Het staat u vrij om contact op te nemen met uw gezondheidsverzekering, patiëntenorganisaties of overige ondersteuning om dit mogelijk te maken, als dit belangrijk voor u is.
U zoekt zelf naar een klinische studie.
U kunt ook zelf naar een klinische studie zoeken. Om aan een klinische studie te kunnen deelnemen, moet worden voldaan aan criteria zoals leeftijd, geslacht, ziekte of voorafgaande behandelingen. Zie Source: Anticancerfund.com voor meer info.

Klinische studies

In English