Heb je nog geen account?
Registreer
Tussen 2 en 32 karakters, mag letters, cijfers en tekens bevatten
Om je te helpen indien je je wachtwoord vergeten bent
Het paswoord moet minstens 8 karakters lang zijn en bestaan uit ten minste één hoofdletter en één cijfer.
Heb je al een account?
Inloggen

Privacy Statement van de website www.esperity.com

Het doel van deze privacy statement is om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te definiëren als Gebruiker van de website http://esperity.com/ volgens de definitie bepaald in de algemene voorwaarden. Gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen voor het gebruik van deze Site. De naamloze vennootschap ESPERITY verbindt zich ertoe zich te houden aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die online kan geraadpleegd worden op de site van de privacy commissie www.privacycommission.be

I. ESPERITY is verantwoordelijk voor de verwerking en registratie bij de privacy commissie

De naamloze vennootschap ESPERITY is verantwoordelijk voor alle verwerking van persoonsgegevens op de Site www.esperity.com (hierna vernoemd als de "Site"). De naamloze vennootschap ESPERITY BVBA (hierna vernoemd als "Esperity"), met maatschappelijke zetel te BLSI, 30, Clos Chapelle-aux-Champs, B1.30.30 B-1200 Brussel - België, opgenomen in het Zakelijk en Bedrijfsregister onder het nummer: 0848.466.027, ondernemingsnummer: BE 0848.466.027, BTW 0848.466.027, heeft deze verwerking aangegeven aan de privacy commissie, die een ontvangstbewijs onder het nummer afgeleverd: VT005046881 op 11/12/2013 Deze verklaring kan worden geraadpleegd op de website van de privacy commissie www.privacycommission.be

II. Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de ESPERITY dienstverlening

ESPERITY hecht bijzonder belang aan de transparante verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de ESPERITY dienstverlening. Volgens de bepalingen van de privacy wet van 1992, is de verwerking van persoonlijke etnische en gezondheidsgegevens onder voorbehoud van uw schriftelijke toestemming. Een op papier opgestelde schriftelijke toestemming kan niet worden verkregen door redelijke middelen in het kader van de online dienstverlening. Als gevolg hiervan, aanvaardt u dat uw registratie op de Site gelijkwaardig is aan de schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ESPERITY, waaronder persoonsgegevens aangaande uw gezondheid en etnisch type. Teneinde volledige transparantie te garanderen, raden wij u aan dit Statuut aandachtig te lezen, daar het in detail beschrijft hoe en voor welke doeleinden ESPERITY uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kan uitoefenen. ESPERITY voorziet ook een alert mailbox om alle waarschuwingen over de naleving van de regels inzake persoonlijke gegevens te ontvangen.

III. De gegevens die betrekking hebben op u die ESPERITY verwerkt

Uw persoonlijke gegevens ESPERITY verzamelt de gegevens die u invoert op uw Gebruikersaccount, inclusief: Identificatiegegevens: emailadres Persoonlijke karakteristieken: leeftijd, geslacht, geboortedatum Fysieke en etnische gegevens: lengte, gewicht, etnisch type Levensstijlgewoontes: tabak en alcoholgebruik, lichamelijke activiteit Gezondheidsgegevens: type kanker, eerste diagnose, vroegere en huidige behandelingen, secundaire effecten, depressie, stemmingswisselingen en andere kenmerken in verband met uw levenskwaliteit of dagelijks-omgeving, temperatuur, enz... Biologische gegevens (tumortracers, testresultaten bloed, enz...) Locatiegegevens: uw geografische gebied van verblijf Opname van gesprekken met andere Gebruikers Cookies en IP-adressen (zie paragraaf "cookies" hieronder beschreven) Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk en verplicht om uw Gebruikersaccount te openen en toegang te krijgen tot de Site. Deze items zijn gemarkeerd met een asterisk op het registratieformulier. Items die niet met een asterisk zijn gemarkeerd zijn niet verplicht, maar door ze in te voeren kan u baat hebben bij een betere service.

Uw gepubliceerde identificatiegegevens

U moet ook gegevens invoeren die nodig zijn voor uw registratie en toegang tot de Site - we raden u echter aan imaginaire gegevens in te voeren en niet uw echte persoonlijke gegevens: Een pseudoniem geassocieerd met uw Gebruikersaccount en toegang tot de Site, Een foto. Om uw gegevens en privacy te beschermen, raden wij u aan om een pseudoniem in te voeren en een foto te uploaden die niet kunnen gebruikt worden om u te identificeren, op welke manier dan ook. Deze denkbeeldige items mogen niet in strijd met de wet of inbreuk maken op de rechten van derden; Voor meer informatie, raadpleegt u de algemene voorwaarden. ESPERITY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, ongeacht hun aard of ernst, indien u gegevens openbaar maakt waarmee u of derden kunnen geïdentificeerd worden, met inbegrip van namen en foto's. ESPERITY beschermt uw gegevens, die niet toegankelijk zijn via een zoekmachine.

Gegevens die u en derden aanbelangen met betrekking tot ("zorgverlener")

U verbindt zich ertoe om uitsluitend gegevens met betrekking tot uzelf in te voeren. ESPERITY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de registratie van gegevens van derden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het invoeren van gegevens van een derde partij onder uw juridische verantwoordelijkheid (minderjarige, wilsonbekwame volwassene). U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor elke toestemming noodzakelijk voor de invoer van gegevens met betrekking tot een derde, derhalve verbindt u zich ertoe nauwgezet hun rechten, met inbegrip van diegene hierin beschreven, te respecteren.

Nauwkeurigheid en actualiteit van persoonsgegevens

U verbindt zich ertoe om accurate, volledige en actuele gegevens in te voeren. U verbindt zich er ook toe om uw persoonlijke gegevens bij te werken, zonder uitstel in het geval van veranderingen. U begrijpt dat uw registratie op de Site gelijkwaardig is aan de schriftelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens, zoals gezondheid, levensstijl en etnische gegevens te verwerken.

IV. Het doel van gegevensverwerking

Het delen met andere Gebruikers - Sociaal netwerk Registratie Als u zich registreert en uw persoonlijke gegevens verstrekt kunt u volledig participeren in het sociale ESPERITY netwerk: Opname in groepen of gedeelde contacten met Gebruikers met behulp van een gestandaardiseerde wereldwijde nomenclatuur, beheerd door ESPERITY, die u een code toewijst, afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens.

Informatie en berichten delen en uitwisselen met andere ESPERITY Gebruikers.

U kunt rapporten genereren op basis van uw gezondheidstoestand, zoals de evolutie van uw levenskwaliteit en secundaire effecten. U kunt, indien u dit wenst, deze rapporten opslaan en verzenden naar uw arts. Door de invoering van uw profiel gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor sociale netwerk doeleinden, zoals hierboven beschreven. U deelt bijgevolg uw gegevens, met uitzondering van uw emailadres. U krijgt geen toegang tot het sociale netwerk als u niet akkoord gaat om uw gegevens met andere Gebruikers te delen - met uitzondering van uw emailadres, die nooit wordt gedeeld met andere Gebruikers. Om uw privacy te beschermen, raden wij u aan om een imaginaire Gebruikersnaam en foto in te voeren, en niet uw echte naam of foto. Zoals hierboven vermeld, hoeft u niet alle velden in te vullen. Hoe meer informatie u echter invoert, hoe makkelijker het zal zijn om u in te passen in de gemeenschap en hoe meer Gebruikers u zult vinden die zich in een situatie bevinden vergelijkbaar met de uwe, zodat u meer precieze en relevante informatie met hen kan uitwisselen. Om die reden is het essentieel dat u uw persoonlijke gegevens bijgewerkt, zonder uitstel in het geval van veranderingen.

Activering van de functie "Delen"

Door de activering van de functie "Delen" kunt u persoonlijke berichten uit te wisselen met uw "medische gelijke(n)". Deze berichten kunnen worden vertaald, zodat u kan communiceren met Gebruikers over de hele wereld. De vertalingen zullen worden uitgevoerd met behulp van automatische vertaalsoftware, zonder menselijke tussenkomst. Dit zorgt ervoor dat uw identiteit geheim blijft.

Het gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden

ESPERITY genereert statistieken van uw eerder geanonimiseerde gegevens om anonieme statistieken te verstrekken aan haar partners en vakmensen binnen de medische en farmaceutische sector om hen te helpen bij hun onderzoeksinspanningen. Het anonimiseren van de gegevens wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener, gevestigd binnen de Europese Unie, die het niet is toegestaan om de gegevens te gebruiken anders dan voor de bewerking van het anonimiseren. Communicatie met deze derde partijen omvat statistische gegevens, maar geen persoonlijke gegevens. Geen enkele communicatie van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in het kader van statistische studies. Wanneer u zich registreert als Gebruiker, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden, zoals hierboven beschreven. Uw toestemming is nodig om uw registratie af te ronden en om toegang te krijgen tot de Site.

Contact met onze partners

Afhankelijk van de statistieken die we met hen communiceren, kunnen onze professionele partners in de medische en farmaceutische sector ons vragen of ze contact met u kunnen opnemen voor deelname aan hun tests, onderzoeksprogramma's of andere studies. Indien dit het geval is, zullen wij hun voorstellen doorsturen. U bent vrij om hen te contacteren indien u dit wenst, hetzij rechtstreeks hetzij via ESPERITY. In elk geval, communiceert ESPERITY nooit uw persoonlijke gegevens aan haar partners zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

V. Geheimhoudingsplicht en beveiligingsinstellingen

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Dit geldt ook voor Gebruikers van de Site en waar toepasbaar voor ESPERITY's partners in de medische en farmaceutische sector. ESPERITY draagt uw gegevens over aan een toeleverancier voor hosting op servers in Europa voor Gebruikers uit Europa. ESPERITY doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat ze onderschept, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. ESPERITY heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd voor dit doel.

VI. Cookies en navigatie

In overeenstemming met artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gebruikt ESPERITY uitsluitend cookies om de navigatie op de Site te vergemakkelijken en de diensten te verlenen die u verzoekt. U bent vrij om uw browser zo te configureren om cookies te accepteren of te verwerpen. U kunt uw keuze op elk moment wijzigen. De te volgen procedure wordt beschreven op deze bladzijde: http://www.aboutcookies.org/page-1. maakt geen gebruik van cookies voor andere doeleinden, met inbegrip van marketing en reclame. Ook kan ESPERITY uw navigatie op onze webpagina’s niet opslaan of analyseren.

VII. Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en uitschrijving

U kunt uw rechten aangaande toegang en rectificatie van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door u eenvoudig aan te melden bij uw Gebruikersaccount. U kunt de status van uw gegevens, die wij verwerken, controleren door het verzenden van een verzoek via:

  • Een email naar het adres: info@esperity.com
  • Het online formulier door te klikken op de volgende link: www.esperity.com/nl/?page=contact Wij versturen u deze gegevens zo snel mogelijk na het controleren van uw identiteit. U kunt de rectificatie van onjuiste, onvolledige of niet actuele gegevens aanvragen. Ook kunt u op elk ogenblik de verwijdering van uw gegevens aanvragen door het opvolgen van de passende aanwijzingen in uw Gebruikersaccount of door een verzoek te verzenden naar de hierboven vermelde adressen. We verwijderen de gegevens zo snel mogelijk, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangevraagde verwijdering. De verwijdering is van invloed op al uw opgeslagen informatie, uw persoonlijke gegevens en discussies sinds uw registratie. Bovendien, vermelden alle berichten die naar u verzonden worden door ESPERITY hoe u zich kunt uitschrijven bij de betrokken dienst. Als voorzorgsmaatregel behoudt ESPERITY zich het recht voor om u te vragen om uw identiteit te bewijzen voor elk verzoek tot toegang, rectificatie of verwijdering. Als u van mening bent dat de site niet voldoet aan de regelgeving inzake privacy, gelieve ons dan op te hoogte te stellen per email op: info@esperity.com

    VIII. Actualisatie van het privacy statuut

    U zal worden geïnformeerd van elke wijziging aangaande dit privacy statuut door een melding op uw Gebruikersaccount of via e-mail. Desalniettemin raadt ESPERITY u aan om dit statuut regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Recentste update: 18 augustus 2013